REKLAMATIONSRET

REKLAMATIONSRET
Her kan du læse om reklamation og varereturnering.

Wa’core A/S yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Wa’core indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.

REKLAMATION OG VARERETURNERING
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettes til:

Wa’core A/S
Mosevej 12
4700 Næstved
Email: [email protected]

Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Varen kan også leveres personligt til os. Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.Tilbagebetalingen vil ske med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre du udtrykkeligt beder om andet.

REFUSION
I tilfælde af dekorter på returnerede varer, sker der en hel eller delvis refusion af købesummen efter aftale.
Refusion vil ske med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre du udtrykkeligt beder om andet.